Kwaliteit

Wij werken wereldwijd samen met ruim 300 moedertaalsprekers. Dit zijn vooral beëdigde en beproefde vertalers en tolken. Onze medewerkers zijn ervaren specialisten op diverse vakgebieden en leveren gedegen beëdigde vertalingen, proefleesopdrachten, tolkdiensten. We bieden ook gebarentaal. Wij behandelen opdrachten nauwgezet en vertrouwelijk. We gebruiken hierbij de modernste technologieën en samenwerkingsvormen. Met de juiste woorden, deskundige partners en adequate methoden maken wij de internationale communicatie van onze klanten helder en efficiënt.


Fix International Services provides translations services according to DIN EN 15038.
Our registration number at DIN CERTO: 7U164.

From German Standard DIN 2345 to European Standard EN 15038. The yardstick for quality of the translator at European level has developed further. In August 2006, DIN 2345, as the previous valid standard for this branch, was replaced by DIN EN 15038 "Translation services - Service requirements".
The aim of DIN EN 15038 is to create transparency in the supply of translation services and therefore to provide assistance to the customer and the agent. The contract parties are free to apply the standard of their contract.