Bijzonderheden

Brits Engels of Amerikaans Engels?
Niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd wordt de vertaalmarkt gedomineerd door vertalingen van en naar de Engelse taal. Per slot van rekening is Engels wereldtaal nummer één en krijgen economie en cultuur doorslaggevende impulsen uit het Angelsaksische en Amerikaanse taalgebied. Daarbij valt bij vertalingen allereerst op, dat Engelstalige teksten duidelijk beknopter zijn dan het Duitse origineel. Lange zinnen zijn meestal een uitzondering. Amerikaans Engels (AE) is de term voor het Engels dat hoofdzakelijk in de Verenigde Staten wordt gesproken. Het Brits Engels (BE) wordt in het moederland gebruikt en is tegenwoordig nog de voertaal in de hele Commonwealth. Het AE wordt in veel Aziatische landen gesproken.
       
Curiositeit: het Amerikaans Engels staat weliswaar bekend als moderner, maar is vergeleken met het Brits Engels eigenlijk verouderd. Reden: taalveranderingen verlopen het snelst in het moederland. Het is belangrijk, dat technische vertalingen door Britse of Amerikaanse moedertaalsprekers worden uitgevoerd, want vooral in vaktaal komen vele termen nog steeds voor in verschillende versies. Dit ondanks talrijke pogingen tot standaardisering. Er zijn niet alleen verschillende schrijfwijzen, maar vaak ook betekenisverschillen. In de praktijk wordt voor websites en internationale publicaties meestal de Amerikaanse schrijfwijze gehanteerd.